giovedì 4 luglio 2013

Sinjali 82 - FUNDI I NDALIM PARAKALIMIT

Sinjali 82 Sinjalet e Ndalimit


FUNDI  I  NDALIM  PARAKALIMIT


FUNDI  I  NDALIM  PARAKALIMIT

Sinjali numër 82 është sinjali i fundit të përshkrimit që tregon fundin e ndalimit të parakalimit që ishte në fuqi më parë (nuk tregon fundin e ndalimit të parakalimit midis autoveturave); tregon vendin në të cilin mbaron sinjali “ndalim parakalimi”; nuk e lejon parakalimin nëse për këtë manovër duhet të kapercejmë vijën
gjatësore të vazhduar të mesit të karrexhatës; mund të jetë e vendosur si në rrugët urbane ashtu dhe ato interurbane dhe nuk parashikon kufizim shpejtësie. Është gabim të thuhet që sinjali është fundi i ndalim qarkullimit apo ndalim qendrimit (tregon vetëm fundin e ndalimit të parakalimit).


_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Ndalimit

Nessun commento:

Posta un commento