giovedì 4 luglio 2013

Sinjali 83 - FUNDI I NDALIM PARAKALIMIT PËR KAMIONËT

Sinjali 83 Sinjalet e Ndalimit

FUNDI  I  NDALIM  PARAKALIMIT  PËR  KAMIONËT


FUNDI  I  NDALIM  PARAKALIMIT  PËR  KAMIONËT

Sinjali numër. 83 është sinjal i fundit të përshkrimit që tregon fundin e ndalimit të parakalimit që ishte në fuqi më parë. Tregon fundin e ndalimit të parakalimit për kamionët (automjete për transport malli me peshë me ngarkëse të plotë mbi 3,5 ton). Lejon një kamion me rimorkio me peshë 44 ton të parakalojë një
autoveturë apo një kamion të parakalojë një autobus. Është gabim të thuhet që sinjali lejon autoveturat të parakalojnë nga korsia e krahut të djathtë (parakalimi kryhet si rregull gjithmonë nga e majta)

_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Ndalimit

Nessun commento:

Posta un commento