giovedì 4 luglio 2013

Sinjali 81 - FUNDI I KUFIRIT MAKSIMAL TË SHPEJTËSISË

Sinjali 81 Sinjalet e Ndalimit


FUNDI  I  KUFIRIT  MAKSIMAL  TË  SHPEJTËSISË


FUNDI  I  KUFIRIT  MAKSIMAL  TË  SHPEJTËSISË

Sinjali numër.81. Është një sinjal i fundit të përshkrimit që tregon fundin e kufirit maksimal të shpejtësisë (dhe jo kufirit minimal të shpejtesisë); mund të qarkullohet me shpejtësi më të madhe ose më të
vogël se ajo që tregon sinjali pa e tejkaluar kufirin maksimal të shpejtësisë qe ka ai tip rruge (p.sh. nëse është i vendosur në një rrugë interurbane kryesore nuk mund të kalohet shpejtësia maksimale 90 km/orë).


_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Ndalimit

Nessun commento:

Posta un commento