venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 115 - FUNDI I RRUGËS PËR KËMBËSORË DHE BIÇIKLETA

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 115

FUNDI  I  RRUGËS  PËR  KËMBËSORË  DHE  BIÇIKLETA
FUNDI  I  RRUGËS  PËR  KËMBËSORË  DHE  BIÇIKLETA


Sinjali numër 115 tregon fundin e një rruge për këmbësorë dhe bicikleta, pra fundin e një zone, e një itinerari, e një piste të rezevuar për qarkullimin e përbashkët të  këmbësorëve dhe biçikletave. Lejohet
qarkullimi i këmbësorëve dhe biçikletave edhe pas sinjalit por bashkë me mjetet me motorr sipas rregullave të përgjithshme të qarkullimit. Është gabim të thuhet se sinjali tregon fundin e një rruge për biçikleta paralel me një rruge për këmbësorë apo trotuar.


_____________________________

- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit

Nessun commento:

Posta un commento