venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 116 - KALIM I REZERVUAR PËR KAFSHËT E NGARKESËS APO TË SHALËS

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 116

KALIM  I  REZERVUAR  PËR  KAFSHËT  E  NGARKESËS  APO  TË  SHALËS
KALIM  I  REZERVUAR  PËR  KAFSHËT  E  NGARKESËS  APO  TË  SHALËS


Sinjali numër 116 tregon një kalim të rezervuar për kafshët e ngarkesës apo të  shalës, tregon një pistë të rezervuar për kafshët e ngarkesës apo të shales. Ndalon qarkullimin e mjeteve (përfshi edhe
biçikletat edhe mjetet e tërhequra nga kafshët). Është gabim të thuhet që sinjali tregon një vend ku rriten kuaj apo stërviten kuaj, apo që tregon “kafshë në rrugë” (fig. 26 dhe fig. 27) apo rrezikun që paraqesin kafshët në rrugë.

_____________________________

- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit

Nessun commento:

Posta un commento