giovedì 4 luglio 2013

Sinjali 76 - NDALIM QARKULLIMI PËR TË GJITHA MJETET QË KALOJNË LARTËSINE E TREGUAR

Sinjali 76 Sinjalet e Ndalimit

NDALIM  QARKULLIMI  PËR  TË  GJITHA  MJETET QË  KALOJNË LARTËSINE  E  TREGUAR


NDALIM  QARKULLIMI  PËR  TË  GJITHA  MJETET QË  KALOJNË LARTËSINE  E  TREGUAR

Sinjali numër 76  Ndalon qarkullimin për mjetet që kalojnë lartësinë 3,5 metra, lartësi kjo e matur nga plani rrugor. Lejon qarkullimin e mjeteve edhe atyre bujqësore ku kanë lartësi më të vogël deri në 3,5 metra dhe ndalon qarkullimin e gjithave mjeteve që janë me lartësi më të madhe se 3,5 metra. Mund të
ndeshet si në qendrat e banuara ashtu dhe jashtë tyre, aty ku rruga kalon poshtë urave që e kufizojnë lartësinë. Është gabim të thuhet që sinjali tregon lartësinë e kalimit rrugor apo që është i vlefshëm nga ora 8 deri në 20.


_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Ndalimit

Nessun commento:

Posta un commento