giovedì 4 luglio 2013

Sinjali 68 - NDALIM QARKULLIMI PËR KAMIONËT MBI 3,5 TON

Sinjali 68 Sinjalet e Ndalimit

NDALIM  QARKULLIMI  PËR  KAMIONËT  (MJETET  PËR  TRANSPORT  MALLI ME PESHË  ME  NGARKESË  TË  PLOTË  MBI 3,5 TON)


NDALIM  QARKULLIMI  PËR  KAMIONËT  (MJETET  PËR  TRANSPORT  MALLI ME PESHË  ME  NGARKESË  TË  PLOTË  MBI 3,5 TON)

Sinjali numër 68 Ndalon qarkullimin e automjetevë për transport malli :  kamionët, autotrenat, automjetet artikularë, pesha me ngarkesë të plotë e të cilëve kalon 3,5 ton. Lejon qarkullimin e autobuzëve dhe të autokamperave edhe kur kalojnë peshën 3,5 ton (sepse jane mjete për transport personash). Mund të
bashkeshoqërohet edhe me nje sinjal plotësues (shtesë) që paraqet peshën e lejuar për qarkullim (më të vogël apo më të madhe se 3,5 ton) Është gabim të thuhet që sinjali është një ndalim qarkullimi për automjete (për transport malli) me peshë me ngarkesë të plotë deri në 3,5 ton apo ndalim qarkullimi për kamionët me karrocerri me tendë të hapur. (është ndalim qarkulllimi për të gjithë automjetet e transportit të mallit që kalojnë peshën me ngarkesë të plotë mbi 3,5 ton)

_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Ndalimit

Nessun commento:

Posta un commento