venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 164

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 164

Sinjali numër 164

Sinjali numër 164 paralajmëron kufirin e shtetit të një vendi pjesë e Komuniteit Europian dhe vendoset në autostradë ose rrugën që të çon në kufirin e shtetit; zëvendeson sinjalin “ndal dogana”  kur kufiri
është mes dy vendeve të Komunitetit Euripian dhe nuk të detyron të ndalosh në kufi për kontroll doganor. Është gabim të thuhet që sinjali vendoset në pjesën e pasme të mjeteve për të treguar se cilit vend të Europës  i përkasin.


_____________________________


- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit

Nessun commento:

Posta un commento