venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 163

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 163


Sinjali numër 163Sinjali numër 163 vendoset në kufi të një vendi të Komunitetit Europian me vendet e tjera të Komunitetit ;
nuk detyron të ndalosh për kontroll doganor në kufirin e shtetit (sepse është pjesë e Komunitetit). Është gabim të thuhet që sinjali vendoset në pjesën e pasme të mjeteve për të treguar se kujt shteti te Komunitetit Europian  i takon.

_____________________________- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit

Nessun commento:

Posta un commento