giovedì 4 luglio 2013

Sinjali 148 - NDALIM PUSHIMI I PERKOHSHEM

Sinjali 148 Sinjalet e Ndalimit

NDALIM PUSHIMI I PERKOHSHEM

Sinjali numër 148 Ky sinjal vendoset në qendrat e banuara në ato vende ku kryhen punime të pastrimit mekanik të rrugës, dhe sinjalizon një ndalim pushimi të mjeteve të kufizuar në ditët dhe orët e
caktuara; tregon dhe praninë e makinave të pastrimit mekanik të rruges (jo të makinave pastruese të borës). Është gabim të thuhet që sinjali është një ndalim pushimi për mjetet e treguara ne figurë.

_____________________________

- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Ndalimit

Nessun commento:

Posta un commento