venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 113 - RRUGË PËR KËMBËSORË DHE BIÇIKLETA

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 113


RRUGË  PËR  KËMBËSORË  DHE  BIÇIKLETARRUGË  PËR  KËMBËSORË  DHE  BIÇIKLETA

Sinjali numër.113 tregon fillimin e një rruge ose vazhdimin (kur është i plotësuar me panelin numër 129) e rrugës, pistës apo një itinerari për qarkullimin e përbashkët të këmbësorëve dhe biçikletave. Është i
ndaluar qarkullimi i mjeteve me motorr. Është gabim të thuhet që sinjali përshkruan një rrugë për biçikleta paralel me një rrugë për këmbësorë apo trotuar.


_____________________________- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit

Nessun commento:

Posta un commento