venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 104 - RRETHQARKULLIMI

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 104


RRETHQARKULLIMI


RRETHQARKULLIMI

Sinjali numër 104  është një sinjal i përshkrimit që tregon praninë e një kryqëzimi në të cilin lëvizja e mjeteve është e rregulluar me një rrethqarkullim dhe detyron drejtuesit e mjeteve që të lëvizin sipas drejtimit
të shigjetave. Vendoset para hyrjes në kryqëzimin e organizuar me rrethqarkullim. Në rrugët interurbane paraprihet  nga sinjali paralajmerues fig.29. Është gabim të thuhet që sinjali vendoset në qendër të kryqëzimit (në fakt vendoset para hyrjes në rrethqarkullim dhe në krahun e djathtë).

_____________________________


- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit

Nessun commento:

Posta un commento