domenica 16 giugno 2013

Sinjali 53 - E DREJTË PËRPARËSIE NË RRUGËT NJËKALIMSHE TË ALTERNUARA


Sinjali 53 Sinjalet e Përparësisë
E DREJTË   PËRPARËSIE  NË   RRUGËT   NJËKALIMSHE  TË ALTERNUARAE DREJTË   PËRPARËSIE  NË   RRUGËT   NJËKALIMSHE  TË ALTERNUARA

Sinjali numër 53, sinjali gjendet në rrugë me sens të dyfishtë qarkullimi në prani të një ngushtimi të rrugës kur një pjese e saj është e ndërprerë, ka një pengesë (nga punime në rrugë apo shembje, rrëshqitje, shkarje të rrugës) dhe dy mjete nuk mund të kalojnë dot njëkohësisht (në një ngushtim të rrugës mbaron përkohësisht sensi i dyfishtë i qarkullimit dhe kemi një rrugë njëkalimshe të alternuar). Kush ka sinjalin numër
53 përballë duhet të ulë shpejtësinë dhe të sigurohet që mjetet nga sensi i kundërt i lëvizjes t’i kenë dhënë përparësi. Është gabim të thuhet që duhet të vendosemi sa më djathtas kufirit të karrexhatës për të lejuar kalimin edhe të mjeteve që vijnë nga sensi i kundërt (sepse hapësira e lirë është e pamjaftueshme edhe po të ngushtohemi nga krahu i djathtë i karrexhatës).

_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Perparesise

Nessun commento:

Posta un commento