domenica 16 giugno 2013

Sinjali 297 - PARALAJMERIM PËR NJË SISTEM SEMAFORIK TË PËRKOHSHËM


Sinjali 297 Sinjalet e Përparësisë
PARALAJMERIM PËR NJË SISTEM SEMAFORIK TË PËRKOHSHËMPARALAJMERIM PËR NJË SISTEM SEMAFORIK TË PËRKOHSHËM

Sinjali numër.297 paralajmëron si në rrugët urbane (qytetëse) ashtu interurbane (jashtëqytetëse) afrimin në një semafori të përkohshme (p.sh. për shkak të një ngushtimi të përkohshëm të karrexhatës si
rrjedhojë të kryerjes së punimeve në rrugë). Duhet të ulim shpejtësinë në mënyrë që të mund të ndalojmë nëse është e nevojshme.

_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Perparesise


Nessun commento:

Posta un commento