giovedì 13 giugno 2013

Sinjali 31 - MATERIALE TË PAQËNDRUESHME NË RRUGË


MATERIALE  TË  PAQËNDRUESHME  NË  RRUGËMATERIALE  TË  PAQËNDRUESHME  NË  RRUGË

Sinjali numër. 31 paralajmëron që mbi karrexhatë mund ketë guralec, zhavorr, rërë apo materiale të tjera të paqendrueshme të cilët ulin në mënyrë të ndjeshme koeficentin
e frenimit të gomave me shtresën rrugore. Si norme sjelljeje duhet të ulim shpejtësinë dhe të rrisim distancën e sigurisë me mjetet që kemi përpara. Po të jetë me fushë të verdhë vendoset në prani të punimeve në rrugë.
_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Rrezikut

Nessun commento:

Posta un commento