venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 100 - DREJTIME TË LEJUARA DREJT DHE MAJTAS

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 100

DREJTIME  TË  LEJUARA  DREJT  DHE  MAJTAS

DREJTIME  TË  LEJUARA  DREJT  DHE  MAJTAS

Sinjali numër 100 tregon drejtimet e vetme të lejuara; gjendet në afërsi të një kryqëzimi (në rrugët urbane ose interurbane) dhe detyron të vazhdosh drejt ose të  kthehesh majtas. Të ndalon të kthehesh
djathtas. Është gabim të thuhet që sinjali tregon një kryqëzim të rrezikshëm, një semafor apo një kalim të lejuar (kalimi ndodh në prani të një pengese të cilën e devijojmë kurse në kryqëzim,   ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duke lënë pas rrugën e mëparshme).


 _____________________________


- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit

Nessun commento:

Posta un commento