venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 98 - DREJTIME TË LEJUARA DJATHTAS DHE MAJTAS

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 98


DREJTIME  TË  LEJUARA  DJATHTAS  DHE  MAJTAS


DREJTIME  TË  LEJUARA  DJATHTAS  DHE  MAJTAS

Sinjali numër 98 Drejtime të lejuara. Tregon drejtimet e vetme të lejuara; vendoset në afërsi të kryqëzimit (si në rrugët me drejtim unik lëvizje ashtu dhe ne ato me dy drejtime lëvizjeje) dhe të detyron që
ose të kthehesh djathtas ose të kthehesh majtas; vazhdimi drejt është i ndaluar. Është gabim të thuhet që sinjali tregon fillimin e lëvizjes në rreshta paralele apo kalim i lejuar djathtas e majtas (fig 103 kalimi është kur ka një pengesë kurse në këtë rast jemi në kryqëzim).

_____________________________


- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit


Nessun commento:

Posta un commento