venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 94 - DREJTIM I DETYRUAR MAJTAS

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 94

DREJTIM  I  DETYRUAR  MAJTAS

DREJTIM  I  DETYRUAR  MAJTAS


Sinjali numër 94 është një sinjal i drejtimit të detyruar, që tregon të vetmin drejtim të lejuar, gjendet në afërsi të një kryqëzimi si në rrugët me një sens lëvizje ashtu dhe në ato me dy sense lëvizje për qarkullimin
dhe të detyron të kthehesh vetëm nga e majta, ndalon të vazhdosh drejt dhe djathtas. Është gabim të thuhet që sinjali paraqet një kthesë apo një kalim të detyruar (kalimi i detyruar, fig 101, presupozon praninë e një pengese për shkak të së cilës duhet të zhvendosemi dhe jo të një kryqëzimi në të cilin duhet të kthehemi duke e lënë rrugën ku ishim dhe duke u futur në rrugën tjetër)


_____________________________

- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit

Nessun commento:

Posta un commento