giovedì 4 luglio 2013

Sinjali 74 - NDALIM QARKULLIMI PËR AUTOMJETET QË TRANSPORTOJNË PRODUKTE QË NDOTIN UJIN

Sinjali 74 Sinjalet e Ndalimit

NDALIM  QARKULLIMI  PËR  AUTOMJETET  QË  TRANSPORTOJNË  PRODUKTE QË  BASHKVEPROJNË  LEHTËSISHT  DHE  NDOTIN  UJIN


NDALIM  QARKULLIMI  PËR  AUTOMJETET  QË  TRANSPORTOJNË  PRODUKTE QË  BASHKVEPROJNË  LEHTËSISHT  DHE  NDOTIN  UJIN

Sinjali numër 74 Ndalon qarkullimin e mjeteve përfshi dhe rimorkiot e tyre, që transportojnë substanca (lëndë) që mund të ndotin ujin (p.sh. karburantët) por lejon  qarkullimin e mjeteve që
transportojnë lëndë të ndezëshme nëse nuk ndohtin ujin apo autocisterna bosh apo që transportojnë ujë (psh makinat që lagin rrugën).


_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Ndalimit

Nessun commento:

Posta un commento