giovedì 4 luglio 2013

Sinjali 58 - KUFIZIM SHPEJTËSIE

Sinjali 58 Sinjalet e Ndalimit

KUFIZIM  SHPEJTËSIE


KUFIZIM  SHPEJTËSIE

Sinjali numër 58 Tregon shpejtësinë maksimale të lejuar (që nuk duhet të kalohet) e cila është 80 km/orë, për të gjithë llojet e mjeteve që e arrijne këtë shpejtësi. Ka vlefshmëri menjëherë pas sinjalit. Parashikon që të qarkulloohet me shpejtësi më të ulët ose të barabartë me shpejtesinë që tregon sinjali (nuk
tregon që në çdo rrethanë duhet të lëvizim me shpejtësinë që tregohet në sinjal). Mund të gjendet në rrugët interurbane ose  në autostrada (p.sh. kur ka punime në rrugë). Është gabim të thuhet që sinjali tregon shpejtësi të këshilluar (sinjali numër 226) apo shpejtësia minimale e lejuar (sinjali numër 105) sepse sinjali tregon në fakt shpejtësi maksimale e cila nuk duhet kaluar.


_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Ndalimit

Nessun commento:

Posta un commento