venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 111 - FUNDI I RRUGËS PËR BIÇIKLETA

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 111

FUNDI  I  RRUGËS  PËR  BIÇIKLETA
FUNDI  I  RRUGËS  PËR  BIÇIKLETA


Sinjali numër 111 tregon fundin e rrugës, të korsisë apo zonës së rezervuar për biçikletat. Edhe pse
sinjali përshkruan fundin e një rruge për biçikletat, ai nuk e ndalon qarkullimin e biçikletave, por pas sinjalit mund të qarkullojnë biçikletat bashkë me përdoruesit e tjerë të rrugës.


_____________________________

- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit

Nessun commento:

Posta un commento