domenica 16 giugno 2013

Sinjali 48 - KRYQËZIM NË FORMË T-je me të drejtë përparësie nga e djathta.


Sinjali 48 Sinjalet e Përparësisë
KRYQËZIM  NË  FORMË  T-je me të drejtë përparësie nga e djathta.KRYQËZIM  NË  FORMË  T-je me të drejtë përparësie nga e djathta.

Sinjali numër. 48 Paralajmëron një kryqëzim në formë T-je me një rrugë dytësore nga e djathta. Si norma sjelljeje duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të sigurohemi që mjetet të cilat janë në rrugën
dytësore të na kenë dhënë të drejtën e përparësisë. Lejohet kthimi djathtas por është e ndaluar të qëndrosh ose pushosh në vazhdimësi të kryqëzimit. Është gabim të thuhet që tregon hyrjen në një korsi shpejtimi apo është një paralajmërim i një ndërprerjeje me rrugën nga e djathta (sinjali 50 dhe sinjali 51).

_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Perparesise


Nessun commento:

Posta un commento