domenica 16 giugno 2013

Sinjali 43


Sinjali numër 43


Sinjali numër 43 paralajmëron që pas 320 metrash do të ndeshim sinjalin “Stop” (sinjali numër 41) prandaj duhet të ulim shpejtësinë në mënyrë që të ndalojmë detyrimisht para kryqëzimit.

_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Perparesise


Nessun commento:

Posta un commento