giovedì 13 giugno 2013

Sinjali 34 - SEMAFORË VERTIKALË


SEMAFORË  VERTIKALËSEMAFORË  VERTIKALË

Sinjali numër. 34 paralajmëron një sistem semaforik me drita të vendosura vertikalisht. Është e nevojshme të ulim shpejtësinë për të mundur që të ndalojmë nëse
semafori e detyron një gjë të tillë. Nëse është me fushë të verdhë sinjali është i vendosur para një kantjeri rrugor. Është gabim të thuhet që sinjali paralajmëron praninë e sinjalit ‘stop’ (fig 41)
_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Rrezikut

Nessun commento:

Posta un commento