giovedì 13 giugno 2013

Sinjali 257


Sinjali 257 Sinjalet e Rrezikut
Sinjali numër.275 paralajmëron një kantjer rrugor apo punime në rruge. Si normë sjellje duhet të ngadalsojmë shpejtësinë ose të ndalojmë po qe nevoja në mënyrë që të mos rrezikojmë punëtorët që punojnë apo të përplasemi me materialet e punës ose makineritë e
punës që janë në rrugë. Sinjali mund të shoqërohet edhe me panelin shtesë numër.122. Është gabim të thuhet që në prani të sinjalit numër.275 duhet t’u japim përparësi automjeteve që dalin nga kantjeri rrugor.
_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Rrezikut

Nessun commento:

Posta un commento