giovedì 13 giugno 2013

Sinjali 22 - URË E LËVIZSHME


URË  E  LËVIZSHMEURË  E  LËVIZSHME

Sinjali numër. 22, paralajmëron një urë të lëvizshme, mund të shoqërohet me panele plotësuese që tregojnë orarin e manovrave. Mund të vendoset mbi panelin
distancametrik me tre shirita të kuq të pjerrët numër.13, në largësinë 150 m larg urës së
lëvizshme. Pas këtij sinjali mund të ndeshim edhe sinjalin me drita të kuqe pulsuese, dhe në rastin kur dritat e kuqe ndizen-fiken duhet të ulim shpejtësinë e të ndalojmë. Është gabim të thuhet që sinjali tregon një zonë portuale apo port ku futen tragete.
_____________________________
- Autoshkolla online - 

Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Rrezikut

Nessun commento:

Posta un commento