venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 120 - STOP (TARIFA E AUTOSTRADËS)

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 120

STOP  (TARIFA  E  AUTOSTRADËS)
STOP  (TARIFA  E  AUTOSTRADËS)

Sinjali numër 120 vendoset në vazhdimësi të hyrjeve të autostradave dhe paraqet detyrimin për të ndaluar para hyrjeve-daljeve të kontrolluara të autostradave, për të marrë biletën apo për të kryer veprimet e
pagesave. Është gabim të thuhet që sinjali tregon afrimin të një stacioni hekurudhor, një ure ngarkimi shkarkimi të trageteve, apo një postbllok policie._____________________________


- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit

Nessun commento:

Posta un commento