venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 119 - POLICIA

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 119

POLICIAPOLICIA


Sinjali numër 119 vendoset në afërsi të një post blloku të ngritur nga policia dhe përsëritet deri në vendin e ndalimit. Është e nevojshme detyrimisht të ndalojmë edhe pa shenjën me tabelë të policit (pra edhe
pa u dhënë shënjë me tabelë duhet të ndalojmë). Është gabim të thuhet që sinjali vendoset për t’u dhënë përparësi mjeteve të policisë apo që sinjali vendoset në një zone doganore, në kufi të shtetit, apo në një stacion autostrade.


_____________________________- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit

Nessun commento:

Posta un commento