giovedì 13 giugno 2013

Sinjali 39


Sinjali 39 Sinjalet e RrezikutSinjali numër.39 paralajmëron një rrezik të ndryshëm nga ato të treguar në sinjalet e rrezikut të deri tanishëm (pra nuk mund të vendoset për të treguar një rrugë në gjëndje të keqe, me shtresë rrugore të prishur sinj.1 apo një ngjitje të rrezikshme sinj.18 etj).
Poshtë sinjalit është i nevojshëm një panel plotësues si psh paneli i fig.136 apo fig.135. Si normë sjellje në të gjitha rastet duhet të ulet shpejtësia sepse po afrohemi në një zonë me rrezik në qarkullim.


_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Rrezikut

Nessun commento:

Posta un commento