giovedì 13 giugno 2013

Sinjali 38 - RREZIK ZJARRI


RREZIK  ZJARRIRREZIK ZJARRI

Sinjali numër. 38 paralajmëron një zonë me rrezik të lartë për rënie zjarri (pyje, pemë etj) dhe tregon që nuk duhet të hedhim materiale që mund të shkaktojnë zjarr si shkrepse, cigare të ndezura etj, dhe nuk duhet të ndalojme per shkak se marmita (gypi i shkarkimit të gazeve)
shumë e nxehtë mund të provokojë temperatura të larta që nxisin zjarrin. Duhet të shoqerohet me panelin plotësues numër.122. Është e gabuar të thuhet që ky sinjal ndalon qarkullimin e mjeteve që transportojnë lëndë shpërthyese apo materiale të ndezshme.
_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Rrezikut

Nessun commento:

Posta un commento