giovedì 13 giugno 2013

Sinjali 25 - FEMIJË NË RRUGË


FEMIJË  NË  RRUGËFEMIJË  NË  RRUGË

Sinjali numër.25, paralajmëron vende që frekuentohen shpesh nga fëmijët si shkolla, kopshte, parqe lojrash, etj. Si norme sjelljeje, duhet të ulim shpejtësinë dhe po qe
nevoja, të ndalojmë për t’u dhënë përparësi fëmijëve që të kapërcejnë rrugën. Duhet të bëjmë kujdes nga levizjet e papritura të femijëve, edhe të atyre që janë në trotuar dhe të mos parakalojmë mjetet që kanë ndalur për t’u dhënë përparësi fëmijëve në atë vend.
_____________________________
- Autoshkolla online - 

Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Rrezikut

Nessun commento:

Posta un commento