giovedì 13 giugno 2013

Sinjali 16 - VENDKALIM PËR BIÇIKLETAT


VENDKALIM  PËR  BIÇIKLETATVENDKALIM  PËR  BIÇIKLETAT

Sinjali nr 16, paralajmëron një vendkalim për bicikletat në rrugët interurbane
dhe urbane dhe si rregull vendoset 150 metra para shiritëve të bardhë të vijëzuar në rrugë
ku mund të kalojnë biçiklistët si në fig.520 e 521. Në prani të sinjalit nr 16 janë të ndaluara manovrat : e parakalimit, qëndrimit dhe pushimit mbi vijëzimet e vendkalimit të biçiklistëve.
Si norme sjelljeje duhet të ulim shpejtësinë ose të ndalojmë po qe nevoja , të mos parakalojmë automjetet që kanë ndaluar për t’u dhënë përparësi biçiklistëve në atë vend. Është e gabuar të themiqë sinjali tregon një hapësirë, një zonë, apo një pistë për biçikletat (fig.110)_____________________________
- Autoshkolla online - Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Rrezikut

Nessun commento:

Posta un commento