giovedì 13 giugno 2013

Sinjali 16 - VENDKALIM PËR BIÇIKLETAT


VENDKALIM  PËR  BIÇIKLETATVENDKALIM  PËR  BIÇIKLETAT

Sinjali nr 16, paralajmëron një vendkalim për bicikletat në rrugët interurbane
dhe urbane dhe si rregull vendoset 150 metra para shiritëve të bardhë të vijëzuar në rrugë
ku mund të kalojnë biçiklistët si në fig.520 e 521. Në prani të sinjalit nr 16 janë të ndaluara manovrat : e parakalimit, qëndrimit dhe pushimit mbi vijëzimet e vendkalimit të biçiklistëve.
Si norme sjelljeje duhet të ulim shpejtësinë ose të ndalojmë po qe nevoja , të mos parakalojmë automjetet që kanë ndaluar për t’u dhënë përparësi biçiklistëve në atë vend. Është e gabuar të themiqë sinjali tregon një hapësirë, një zonë, apo një pistë për biçikletat (fig.110)_____________________________
- Autoshkolla online - Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Rrezikut

1 commento:

  1. The best hotels in 2021 in the city: 카지노 사이트
    10. The Luxor Hotel in Las Vegas, from our experience in Singapore (Pt.A.W.A) kirill-kondrashin and Las Vegas (Vegas) from our experiences in Singapore, Singapore 우리카지노 and

    RispondiElimina