giovedì 13 giugno 2013

Sinjali 15 - VENDKALIM KËMBËSORËSH


VENDKALIM  KËMBËSORËSHVENDKALIM  KËMBËSORËSH

Sinjali numër.15 si rregull vendoset 150 metra para sinjalizimit horizontal të një vendkalimi këmbësorësh (me vija të bardha fig.517 dhe 518) mbi karrexhatat e rrugëve
interurbane dhe disa rrugëve urbane. Janë të ndaluara manovrat: e parakalimit, e qëndrimit dhe pushimit mbi vijat e bardha. Si norma sjellje duhet: të ulim shpejtësinë në mënyrë që të ndalojmë nëse është e nevojshme; duhet të bëjmë kujdes me shpejtësinë për të shmangur
përplasjen me mjetet që kanë ndaluar për t’u dhënë përparësi këmbësorëve që lëvizin mbi vijat e bardha dhe të mos parakalojmë mjetet që kanë ndaluar për t’u dhënë përparësi këmbësoreve në atë vend. Është e gabuar të thuhet që sinjali numër.15 tregon një rrugë për këmbësore (fig.108) apo një vend ku kalojnë shpesh fëmijët (fig.25)_____________________________
- Autoshkolla online - Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Rrezikut

Nessun commento:

Posta un commento