giovedì 13 giugno 2013

Sinjali 10 - KRYQI I SHËN ANDREAS


KRYQI  I SHËN ANDREASKRYQI I SHËN ANDREAS

Sinjali numër.10, njihet me emrin Kryqi i Shën Andreas, vendoset në afërsi të linjës hekurudhore (dmth, pas sinjalit të rrezikut) dhe vetëm në kalimet në nivel pa barriera dhe tregon që rruga ndërpritet vetëm me një linjë hekurudhe. Sinjali është i bashkërenduar me
një sinjal dritë me dy drita të kuqe që ndizen në mënyrë të alternuar kur kemi momentin e kalimit të trenit në këtë zonë. Është gabim të thuhetqë sinjali tregon një kryqëzim rrugësh ku është në fuqi rregulli i përparësisë nga e djathta, ose që sinjali tregon një linje hekurudhore, apo që kalimi në nivel ku vendoset ky sinjal është i ruajtur me bariera._____________________________
- Autoshkolla online - Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Rrezikut

Nessun commento:

Posta un commento