venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 95 - DREJTIM I DETYRUAR DJATHTAS

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 95


DREJTIM  I  DETYRUAR  DJATHTAS


DREJTIM  I  DETYRUAR  DJATHTAS

Sinjali numër 95 është një sinjal i drejtimit të detyruar, që tregon të vetmin  drejtim të lejuar, gjendet në afërsi të një kryqëzimi si në rrugët me një sens lëvizjeje  ashtu edhe në ato me dy sense lëvizjeje për qarkullimin dhe të detyron të kthehesh vetëm nga e djathta, të ndalon të vazhdosh drejt dhe majtas. Është
gabim të thuhet që sinjali paraqet një kthesë apo një kalim të detyruar (kalimi i detyruar, fig 102, presupozon praninë e një pengese për shkak të së cilës duhet të zhvendosemi dhe jo të një kryqëzimi në të cilin duhet të kthehemi duke e lënë rrugën ku ishim dhe duke u futur në rrugën tjetër)

_____________________________


- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit


Nessun commento:

Posta un commento