venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 93 - DREJTIM I DËTYRUESHËM DREJT

Autoshkolla - Sinjalet e Detyrimit 93

DREJTIM  I  DËTYRUESHËM  DREJTDREJTIM  I  DËTYRUESHËM  DREJT

Sinjali numër.93 është nje sinjal drejtimi i detyrueshëm i cili tregon drejtimin e vetëm të lejuar; gjendet në afërsi të një kryqëzimi (si në rrugët me një drejtim të vetëm qarkullimi ashtu dhe në rruget me
drejtim të dyfishtë të qarkullimit) dhe të detyron të vazhdosh vetëm drejt dhe ndalon kthimin nga e djathta apo nga e majta. Nuk e përjashton mundësinë që mund të vijnë mjete përballë. Është e gabuar të thuhet që sinjali detyron lëvizjen në një rresht të vetëm apo që është sinjal korsie.

_____________________________

- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit

Nessun commento:

Posta un commento