giovedì 4 luglio 2013

Sinjali 91 -PUSHIM I LEJUAR PËR KATEGORI TË VEÇANTA MJETESH

Sinjali 91 Sinjalet e Ndalimit

PUSHIM  I  LEJUAR  PËR  KATEGORI  TË  VEÇANTA  MJETESH

PUSHIM  I  LEJUAR  PËR  KATEGORI  TË  VEÇANTA  MJETESH

Sinjali numër 91 është një sinjal i përbëre i cili lejon pushimin dhe parkimin e një kategorie të veçantë mjetesh (mjetet e invalideve të pajisur me shenjën e veçantë); nuk e lejon pushimin e mjeteve të tjera
veç atyre që paraqet sinjali. Sinjali paraqet një përjashtim të ndalimit të pushimit. Është gabim të thuhet që sinjali paraqet një korsi të rezervuar për mjetet e invalidëve apo që sinjali paraqet një rrugë vetëm për qarkullimin e mjeteve të invalidëve._____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Ndalimit

Nessun commento:

Posta un commento