giovedì 4 luglio 2013

Sinjali 82 - FUNDI I NDALIM PARAKALIMIT

Sinjali 82 Sinjalet e Ndalimit


FUNDI  I  NDALIM  PARAKALIMIT


FUNDI  I  NDALIM  PARAKALIMIT

Sinjali numër 82 është sinjali i fundit të përshkrimit që tregon fundin e ndalimit të parakalimit që ishte në fuqi më parë (nuk tregon fundin e ndalimit të parakalimit midis autoveturave); tregon vendin në të cilin mbaron sinjali “ndalim parakalimi”; nuk e lejon parakalimin nëse për këtë manovër duhet të kapercejmë vijën
gjatësore të vazhduar të mesit të karrexhatës; mund të jetë e vendosur si në rrugët urbane ashtu dhe ato interurbane dhe nuk parashikon kufizim shpejtësie. Është gabim të thuhet që sinjali është fundi i ndalim qarkullimit apo ndalim qendrimit (tregon vetëm fundin e ndalimit të parakalimit).


_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Ndalimit

1 commento:

  1. It sounds fairly fundamental, however you’d be stunned by quantity of} gamblers don’t select max coins. Playing with coins bumped as much as} the max is the one way to win the maximum payout of the sport. Other formats 먹튀검증 사이트 for this feature embody Heads or Tails on a coin, or a Quadruple-Up for correctly choosing the go well with|swimsuit} of the subsequent card. Others offer a High/Low kind game where the dealer draws a card and the participant then tries to draw a card that is higher than the dealer's. Quick Quads – The participant has the choice to play a sixth coin. When they achieve this occasion that they} receive a three of a Kind as their ultimate hand and the ranks of the other two cards sum to match the rank of the three of a Kind the hand is paid as 4 of a Kind.

    RispondiElimina