giovedì 4 luglio 2013

Sinjali 80 - RRUGË E LIRË

Sinjali 80 Sinjalet e Ndalimit


RRUGË  E  LIRË

RRUGË  E  LIRË

Sinjali numër 80 Është një sinjal i fundit të përshkrimit; tregon vendin ku përshkrimet e mëparshme të sinjalizuara nuk janë më të vlefshme. Pra tregon fundin e të gjithë urdhërave të ndalimit apo të kufizimit të
vendosura në atë pjesë rruge dhe hyrjen në fuqi të rregullave të përgjithshme të qarkullimit. Është gabim të thuhet që sinjali tregon fundin e një kantjeri pune apo fundin e një qendre të banuar apo që paraqet një rrugë të dëmtuar që duhet të kalohet me kujdes.

_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Ndalimit

Nessun commento:

Posta un commento