venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 284 - DREJTIM I DETYRUAR PËR KATEGORI TË CAKTUARA MJETESH

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 284

DREJTIM  I  DETYRUAR  PËR  KATEGORI  TË  CAKTUARA  MJETESHDREJTIM  I  DETYRUAR  PËR  KATEGORI  TË  CAKTUARA  MJETESH

Sinjali numër 284 tregon një drejtim të detyruar për autotrenat dhe automjetet e artikuluara. Vendoset në afërsi të një kantjeri rrugor dhe ka karakter të përkohshëm (aq sa vazhdojnë punimet rrugore).
Paraqet një drejtim të detyruar vetëm për disa kategori të mjeteve rrugore. Është gabim të thuhet që sinjali paraqet një drejtim të këshilluar ose që është i vlefshëm për të gjitha llojet e mjeteve.

_____________________________- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit

Nessun commento:

Posta un commento