venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 110 - RRUGË PËR BIÇIKLETA

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 110

RRUGË  PËR  BIÇIKLETARRUGË  PËR  BIÇIKLETA

Sinjali numër 110 tregon fillimin apo vazhdimin (kur është i shoqëruar me panelin ‘vazhdimësi’ numër 129) e një rruge, një korsie, një intinerari apo një udhëkalimi të rezervuar për biçikleta (jo per
çiklomotorre apo këmbësorë). Ndalon qarkullimin për gjithë llojet e tjera të mjeteve. Është gabim të thuhet që sinjali tregon një vendkalim për biçikletat (sinjali numër  16 dhe sinjali numër  236) apo tregon nëe zone ku ndalohet qarkullimi i biçikletave.


_____________________________

- Autoshkolla - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Detyrimit

Nessun commento:

Posta un commento