domenica 16 giugno 2013

Sinjali 42 - PARALAJMËRIM PËR DHËNIE PËRPARËSIE


Sinjali 42 Sinjalet e Përparësisë
PARALAJMËRIM  PËR  DHËNIE  PËRPARËSIE


PARALAJMËRIM  PËR  DHËNIE  PËRPARËSIE

Sinjali numër. 42 Ky sinjal tregon që do të përballemi me sinjalin numër.40 që thotë “Jep përparësi” si dhe largesinë nga kryqëzimi në të cilin duhet të japim përparësi nga e majta dhe nga djathta paraprakisht. Tregon që rruga në të cilën po lëvizim nuk ka të drejtë përparësie dhe që mund të ndeshemi në fund të rrugës
me një kryqëzim (në forme T-je ose kryqëzim rrugësh) . Si norme sjelljeje duhet të ulim shpejtësinë dhe po qe nevoja të ndalojmë dhe të japim përparësi. Është gabim të thuhet që sinjali numër.42 është sinjali “paralajmërim për të ndaluar e dhënë përparësi” (sinjali numër  43) apo që në kryqëzim duhet të ndalojmë detyrimisht.


_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Perparesise


Nessun commento:

Posta un commento