giovedì 13 giugno 2013

Sinjali 35 - SEMAFORË HORIZONTALË


SEMAFORË  HORIZONTALËSEMAFORË  HORIZONTALË

Sinjali numër. 35 paralajmëron një sistem fenerësh semaforikë me drita të vendosura horizontalisht. Është e nevojshme të ulim shpejtësinë për të mundur që të
ndalojmë nëse semafori na detyron një gjë të tillë. Nëse është me fushë të verdhë sinjali është i vendosur para një kantjeri rrugor. Është gabim të thuhet që sinjali paralajmëron praninë e sinjalit ‘stop’ (fig 41)
_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Rrezikut

Nessun commento:

Posta un commento