giovedì 13 giugno 2013

Sinjali 28

Sinjali 28Sinjali numër. 28, paralajmëron se rruga e cila ishte me nje sens levizje, tani bëhet me dy sense lëvizjeje, pra kemi mjete që vijne përballë nesh nga sensi i kundërt. Duhet të
tregojmë shumë kujdes me manovrën e parakalimit. Po të jetë me fushë të verdhë është e
vendosur në prani të punimeve në rrugë. Është e gabuar të thuhetqë duhet t’u japim përparësi mjeteve që vijnë përballë nesh apo që qarkullimi bëhet me dy karrexhata e pavarura.
_____________________________
- Autoshkolla online - 

Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Rrezikut

Nessun commento:

Posta un commento