giovedì 13 giugno 2013

Sinjali 19 - NGUSHTIM SIMETRIK I RRUGËS


NGUSHTIM  SIMETRIK  I  RRUGËS ( NË  TË  DYJA  ANËT  E  SAJ)NGUSHTIM  SIMETRIK  I  RRUGËS

Sinjali numër. 19 paraqet një ngushtim simetrik (nga të dyja anët) e karrexhatës apo të rrugës në të dyja krahët (për shembull, për shkak të një ure) dhe paraqet vështirësi
që krijohet gjatë shkëmbimit të mjeteve që vijnë nga sense të kundërta me njëri-tjetrin. Po të jetë me fushë të verdhë vendoset në prani të një kantjeri rrugor. Në prani të sinjalit
numër.19 janë të ndaluara manovrat: e parakalimit, e qëndrimit, të kthimit të drejtimit të lëvizjes, të sensit të lëvizjes, të lëvizjes prapa. Si norme sjelljeje duhet: të ngadalësojmë shpejtësinë dhe, nëse një mjet është futur në ngushtimin e rrugës para nesh, të ndalojmë e të japim përparësi megjithëse mund të kemi para sinjalin numër.53 ‘e drejtë përparësie në rrugët me sens të alternuar’._____________________________
- Autoshkolla online - Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Rrezikut

Nessun commento:

Posta un commento