giovedì 13 giugno 2013

Sinjali 13


Sinjali numër. 13


Sinjali numër. 13 paraqet panele distancametrike, të cilët gjënden në çdo kalim në nivel (si të mbrojtur me barriera ashtu dhe pa barriera) dhe tregojnë që po i afrohemi një ndërprerje të rrugës me një linjë hekurudhore. Paneli i parë me tre shirita të kuq të pjerrët
vendoset në distancën 150 metra para linjës hekurudhore (ose urë të lëvizshme); me dy shirita të kuq të pjerrët vendoset në distancën 100 m para linjës hekurudhore dhe paneli me një shirit të kuq të pjerrët vendoset në distancën 50 m para linjës hekurudhore.


 _____________________________
- Autoshkolla online - Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Rrezikut

Nessun commento:

Posta un commento